Aanmeldingen

Aanmelden

Er is op dit moment een aanmeldstop ingesteld. Dit betekent dat er geen nieuwe aanmelding worden aangenomen voor de wachtlijst.

Wat is de procedure?

Aanmelding: Stuur een e-mail naar info@marleenvissers.nl met uw vraag. Daarna nemen we contact op en stuur ik u een aanmeldformulier indien de behandeling passend lijkt.

Intakegesprek: Na aanmelding plannen we een intakegesprek om samen te verkennen wat er speelt en welke doelen je wilt bereiken.

Behandelplan: Na de intakefase stellen we een behandelplan op. Indien gewenst sturen we een verkorte versie naar jouw huisarts, mits je toestemming geeft.

Behandeling: Gedurende de behandeling bespreken we regelmatig de voortgang en passen we het behandelplan indien nodig aan.

Afsluiting: Bij voldoende vooruitgang bouwen we de behandelcontacten in overleg af. We meten de tevredenheid via een afsluitend gesprek en een CQI-vragenlijst.

Huisarts informeren: Als je hiermee akkoord gaat, informeren we kort de huisarts over het behandeltraject en behaalde resultaten.