Wat is de procedure?

Aanmelding: Vul. het online aanmeldformulier in op onze website.

Intakegesprek: Na aanmelding plannen we een intakegesprek om samen te verkennen wat er speelt en welke doelen je wilt bereiken.

Behandelplan: Na de intakefase stellen we een behandelplan op, Indien gewenst, sturen we een verkorte versie naar jouw huisarts met jouw toestemming.

Behandeling: Gedurende de behandeling bespreken we regelmatig de voortgang en passen we indien nodig het behandelplan aan.

Afsluiting: Bij voldoende vooruitgang bouwen we de behandelcontacten in overleg af. We meten de tevredenheid via een afsluitend gesprek en een CQI vragenlijst.

Huisarts informeren: Als je hiermee akkoord gaat, informeren we kort de huisarts over het behandeltraject en behaalde resultaten.

Er is op dit moment aanmedlstop ingesteld. Dit betekent dat er geen nieuwe aanmelding worden aangenomen voor de wachtlijst.