Informatie voor cliënten / De behandeling

Individuele behandeling

Vaak voorkomende klachten bij aanmelding.

• Somberheid/depressieve klachten
• Angstklachten (paniek, sociale angst, faalangst)
• Trauma
• Rouw en verlieservaringen
• Persoonlijkheidsproblematiek
• Levensfase problematiek
• Gevoelens van onzekerheid, negatief zelfbeeld
• Psychische klachten tijdens en na de zwangerschap

Voor wie niet; contra- indicaties? U kunt zich daarvoor beter aanmelden bij een specialistische GGZ instelling.

• Crisis/suïcidaliteit
• Psychotische klachten
• Hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld
• Verslavingsproblematiek
• Complex/meervoudig trauma